Terorismus

Terorismus je kontroverzní pojem, který nemá na mezinárodní úrovni jednotnou definici. Existují ovšem určité obecné zásady, co terorismus je. OSN považuje nedostatek jednotné shody za závažný problém. Podle jedné současné představy je terorismus násilí páchané na civilním obyvatelstvu za účelem dosáhnutí politických či ideologických cílů tím, že bude vyvolán strach. Častější definice terorismu mluví pouze o takových činnostech, při nichž je záměrně vyvoláván strach, jsou páchány z ideologických důvodů a úmyslně se buď přímo útočí na civilisty, nebo se na ně nebere ohled.

Terorismus je rovněž druh nekonvenčního a psychologického válčení.

Teroristické metody byly a jsou používány širokým spektrem politických organizací; od levicových a pravicových stran, přes nacionalisty, náboženské skupiny, revolucionáře až po vládnoucí skupiny. Jelikož v současných ozbrojených konfliktech jsou účastníky i nestátní organizace, vyvolává to rozporuplné názory na aplikaci válečného práva.

Autor článku: Redakce Specwar | Článek vložen 19. 6. 2008